Strategie & Concept

Effect van zorgtransitie op communicatie

Transitie in de zorg heeft gezorgd voor meer marktwerking. De concurrentie is groter, er is meer keuzevrijheid voor de steeds kritischer wordende cliënt en zorginkoper en een contract met de gemeente is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Zorginstellingen hebben daarmee een nieuwe positie te verwerven in de markt. 

Strategische en dagelijkse communicatie  

Om te overleven is marktgericht en klantgericht ondernemen nog belangrijker geworden. Dat betekent dat zorgorganisaties gerichter moeten communiceren, waarbij de inkoper en cliënt centraal staan. Daarnaast zijn interne communicatie met zelfsturende teams, arbeidsmarktcommunicatie, overheidscommunicatie en stakeholdercommunicatie niet weg te denken uit de strategische en dagelijkse communicatie. 

Gezondheidsgedrag en imagomanagement

Door zorgcommunicatie structureel onderdeel te laten zijn van strategie, kan gericht worden gecommuniceerd met relevante zorgdoelgroepen; of het nu gaat om gedragsbeïnvloeding, het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, imagomanagement of merkbekendheid. We helpen u hier graag bij. We brengen daarbij uw belangrijkste doelgroepen in kaart, stellen doelen voor de lange en korte termijn en werken dit uit in een passende strategie die we vertalen naar een creatief concept.

Dit doen we:

  • advies over communicatiestrategie en communicatiemiddelen
  • ontwikkelen van communicatiestrategieën
  • opstellen van communicatieplannen
  • bedenken en uitwerken van creatieve concepten
  • opzetten en uitrollen van campagnes
  • ontwikkelen en leveren van online en offline communicatiemiddelen